Nawigacja

Partners

Poniedziałek 15.10.2018

Poniedziałek 15.10.2018

Witamy na stronie Naszego przedszkola!

 Zmiana konta do odpłatności za przedszkole od 1 stycznia 2018 r.

Dane i numer konta do płatności za przedszkole

50 1020 2313 0000 3402 0579 5515

Przedszkole Miejskie nr 33

41-215 Sosnowiec ul.Ogrodowa 6

Tytułem: Imię i Nazwisko dziecka skrót PM33

żyw: .........., godz: ..................

np.: Jan Nowak PM33

żyw: 105,00zł, godz.: 42,00zł

Witamy na stronie Naszego przedszkola

W imieniu Grona Pedagogicznego zachęcamy do częstego odwiedzania Naszej strony internetowej.

Wiadomości

 •            Budżet Obywatelski - Obrazek 1

 • 01.09.2017

  W przedszkolu realizowany jest program "Nasze Przedszkole". Program nauczania wspomagany będzie ogólnopolskim programem edukacyjnym "Bezpieczne Przedszkole", akcjami oraz programami własnymi i elementami metod:

  • program własny "Dziecięca matematyka" wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • program własny "W trosce o dziecko"
  • program własny "Wprowadzenie dziecka w świat pisma" wg Ireny Majchrzak 
  • program własny "Moja mała ojczyzna w Zjednoczonej Europie"
  • zabaw integrujących i aktywizuj
 • WAŻNA INFORMACJA !
  01.09.2015

  Obowiązkiem każdego rodzica jest przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka. Zobowiązanie takie zostało podpisane na Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Nauczyciele mają prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola jeśli zauważą jakiekolwiek objawy choroby, dodatkowo będą żądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność dziecka do przebywania z innymi rówieśnikami w przedszkolu.

 • W czerwcu 2012 roku została przeprowadzona w naszym Przedszkolu ewaluacja zewnętrzna, za udział w której serdecznie Państwu dziękujemy.

  Dziś z przyjemnością prezentujemy wyniki, jakie uzyskaliśmy.

  Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

  Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

  Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

  Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

  Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

  Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

  Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

  Oto wyniki, jakie uzyskała nasza placówka:

 • 02.09.2013

  Odpłatność za przedszkole zgodnie z uchwałą nr/781/XLIV/2013  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 sierpnia 2013r. przedstawia się następująco:

  - za każdą rozpoczętą zadeklarowaną przez rodzica godzinę pobytu dziecka w przedszkolu odpłatność wynosi 1 zł.

  Zwolnieniu podlegają :

  - dzieci przebywające w Zespołach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu.

Ten piękny torcik z logo grupy "żabki" umilił naszemu personelowi MDK. 

Dziękujemy Rodzicom i życzymy wszelkiej pomyślności.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 33 w Sosnowcu
  Przedszkole Miejskie nr 33 w Sosnowcu,
  ul. Ogrodowa 6
 • 32 292 20 23

Galeria zdjęć